Engels in Bergen

www.engelsinbergen.nl
Engels in Bergen

Basisschool leerlingen
Privéles


Middelbare scholieren
bijles


Basisschool leerlingen
Cursussen Engels


Vertalen en corrigeren
E-N / N-E


Opleiding en ervaring

Middelbare scholieren - bijles en examentraining


Engels

Vaak hebben de middelbare scholieren op de een of andere manier al een achterstand opgelopen en zijn zij het spoor bijster geraakt in het woud der grammaticale regels. Daarnaast behoort lezen vaak niet tot hun favoriete tijdverdrijf en zijn de kenmerkende verschillen tussen het Nederlands en het Engels aan hen voorbijgegaan.

Voor deze scholieren is het 'back to basics', soms zelfs terug naar de grammatica van de moedertaal zelf om de structuur van (de) taal duidelijk te maken en te wijzen op waar deze zo verschilt van die van het Engels.

Het spreekt voor zich dat er tijdens deze lessen wordt gelezen en vertaald waarbij de teksten ook grammaticaal worden besproken. Door op deze manier te werken wordt niet alleen de kennis van de grammatica en vocabulaire maar ook het tekstbegrip verbeterd.

Cambridge Engels

Tegenwoordig bieden veel scholen leerlingen de mogelijkheid het programma Cambridge Engels te volgen; sommige scholen hebben deze methode al standaard opgenomen in hun onderwijsprogramma. Het Cambridge Engels vraagt al een behoorlijk startniveau en veel leerlingen merken dat zij moeite hebben om aansluiting te vinden bij deze methode. Voor deze leerlingen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van bijlessen specifiek gericht op deze methode om zo sneller het vereiste niveau te bereiken op zowel het FCE als het CAE niveau. De methodes die voor deze leerlingen worden gebruikt, naast hun eigen boeken, zijn o.a. Round Up van Virginia Evans en Oxford English Grammar Course van Michael Swan en Catherine Walter.

Nederlands en Frans

Naast Engels geef ik ook bijles in Nederlands en Frans.

Lesgeld: €28,-- per uur. (Ingaande schooljaar 2013/2014).